Privacy Policy - Spoons for Thought (in nederlands klik hier)

 

This privacy policy will explain how our organization uses the personal data we collect from you when you use our website. 

What data do we collect? Spoons for Thought collects the following data: 

Personal identification information: Name and email address.

How do we collect your data? 

 

You directly provide Spoons for Thought with most of the data we collect. We collect data and process data when you: 

 • Register for our email list or place an order for any of our products or services. 

 • Voluntarily complete a customer survey or provide feedback via email. 

 • Use or view our website via your browser's cookies. 

 • Register for an online course at my current course provider.

 

We use providers who are GDPR compliant.

 

How will we use your data? 

Spoons for Thought collects your data so that we can: 

Process your order and manage your account. 

Email you with newsletters, special offers on other products and services we think you might like. 

 

How do we store your data? Spoons for Thought securely stores your data at current providers for email lists and course providers. 

If you have agreed to receive marketing, you may always opt out at a later date.
You have the right at any time to stop Spoons for Thought from contacting you for marketing purposes.
If you no longer wish to be contacted for marketing purposes, please send an email to: ulrika@spoonsforthought.com

Some items on the website may include embedded content (e.g. videos, articles, charts, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor had visited the other website.

What are your data protection rights? Spoons for Thought would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following: 

The right to access - You have the right to request Spoons for Thought for copies of your personal data. 

The right to rectification - You have the right to request that Spoons for Thought correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request Our Company to complete information you believe is incomplete. 

 

The right to erasure - You have the right to request that Spoons for Thought erase your personal data, under certain conditions. 

The right to restrict processing - You have the right to request that Spoons for Thought restrict the processing of your personal data, under certain conditions. 

The right to object to processing - You have the right to object to Spoons for Thought's processing of your personal data, under certain conditions. 

The right to data portability - You have the right to request that Spoons for Thought transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions. 

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us at our email: ulrika@spoonsforthought.com
 

What are cookies? Cookies are text files placed on your computer to collect standard Internet log information and visitor behavior information. When you visit our websites, we may collect information from you automatically through cookies or similar technology. 

For further information, visit https://www.allaboutcookies.org/ 

 

How do we use cookies? Spoons for Thought uses cookies in a range of ways to improve your experience on our website, including: 

 • Understanding how you use our website 

 

What types of cookies do we use? 

There are a number of different types of cookies, however, our website uses: 

Functionality - Our Company uses these cookies so that we recognize you on our website and remember your previously selected preferences. These could include what language you prefer and location you are in. A mix of first-party and third-party cookies are used. Advertising - Our Company uses these cookies to collect information about your visit to our website, the content you viewed, the links you followed and information about your browser, device, and your IP address. Our Company sometimes shares some limited aspects of this data with third parties for advertising purposes. We may also share online data collected through cookies with our advertising partners. This means that when you visit another website, you may be shown advertising based on your browsing patterns on our website. 

 

How to manage cookies. You can set your browser not to accept cookies, and the above website tells you how to remove cookies from your browser. However, in a few cases, some of our website features may not function as a result.

 

Privacy policies of other websites. The Spoons for Thought website contains links to other websites. Our privacy policy applies only to our website, so if you click on a link to another website, you should read their privacy policy. 

Changes to our privacy policy. Spoons for Thought keeps its privacy policy under regular review and places any updates on this web page. This privacy policy was last updated on 10 December 2020. 

How to contact us. If you have any questions about Spoon for Thought's privacy policy, the data we hold on you, or you would like to exercise one of your data protection rights, please do not hesitate to contact us at: ulrika@spoonsforthought.com

 

In Dutch / In nederlands:
 

Deze privacy policy legt uit hoe onze organisatie de persoonlijke informatie behandeld die wij van u verzamelen.

 

Welke informatie verzamelen wij?  Spoons for Thought verzameld de volgende informatie: 

Persoons informatie: Naam en email adres.

 

Hoe verzamelen wij informatie?  U levert zelf de informatie die wij verzamelen. Wij verzamelen de informatie wanneer u:

 • Zich registreert voor onze maillijst of een bestelling plaatst voor onze producten of diensten.

 • Vrijwillig deelneemt aan een klantenenquête of feedback levert via email

 • Onze website bekijkt of gebruikt via cookies

 • Zich registreert voor een online cursus bij mijn huidige cursus provider.

 

Wij gebruiken alleen providers die zelf ook aan de GDPR (AVG) wetgeving houden.

 

Hoe gebruiken wij uw data?

Spoons for Thoughts verzameld uw informatie zodat wij:

 • Uw bestellingen en account kunnen behandelen

 • U nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere producten en diensten van intresse kunnen sturen via email

 

Hoe bewaren wij uw data? Spoons for Thoughts bewaard uw data op beveiligde servers bij onze huidige dienstverleners.

 

Als u zich heeft aangemeld voor marketingmateriaal, kunt u dit weer opzeggen. U heeft het recht om het ontvangen van marketingmateriaal stop te zetten wanneer u wilt. Als u niet langer materiaal wil ontvangen, neem dan contact met ons op via email op ulrika@spoonsforthought.com

 

Sommige onderdelen van de website kunnen ingesloten informatie bevatten (bv videos, artikelen, grafieken, photos etc). Ingesloten informatie van andere website gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker die andere website direct zou bezoeken.

 

Wat zijn uw rechten over uw persoonlijke gegevens?

Spoons for Thought wil graag  dat u volledig bekend bent met uw rechten. Iedere gebruiker heeft het recht tot:

 • Toegang ; u heeft het recht om ons bedrijf te vragen voor en copy van alle informatie die wij over u in beheer hebben.

 • Correctie ; u heeft het recht om te vragen foutieve informatie te corrigeren. U heeft ook het recht om ontbrekende informatie toe te voegen.

 • Verwijdering ; u heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden,ons te vragen uw informatie te verwijderen

 • Begrenzing van behandeling ; u heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, ons te vragen om uw informatie niet verder te gebruiken.

 • Datamigratie ; u heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, ons te vragen uw informatie over te brengen naar een andere organisatie, of naar u zelf.

 

Wanneer u een verzoek indient, hebben wij een maand om te reageren. Als u een van uw rechten wil uitvoeren, neem dan contact met ons op via email op ulrika@spoonsforthought.com

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om standard internet log informatie and bezoekers gedrag op te slaan Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij informatie van u verzamelen via cookies of gelijkwaardige technologie. 

 

Voor meer informatie, ga naar https://www.allaboutcookies.org/ 

 

Hoe gebruiken wij cookies? Spoons for Thought gebruikt cookies op een aantal manieren om voor een optimale ervaring van onze website te zorgen, oa:

 • Bezoekersgedrag van onze website

 

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Er zijn verschillende soorten cookies, onze website gebruikt:

 • Functionele ; Wij gebruiken deze cookies zodat wij u kunnen herkennen en voorgaande keuzes en instellingen kunnen herinneren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden welke taal of regio instellingen u gekozen heeft. Een mix van eerste en derde partij cookies worden gebruikt.

 • Advertentie ; Wij gebruiken deze cookies om informatie over uw bezoek, welke informatie u bekeken heeft, welke links u aangeklikt heeft en informatie over uw browser, apparaat en uw IP adres. Wij delen hiervan soms gelimiteerde delen van met derde partijen voor advertentiedoeleinden. We delen deze informatie soms ook met onze advertentie partners. Dit kan inhouden dat u soms gerelateerde advertenties te zien krijgt gebaseerd op uw surfgedrag op onze website.

 

Cookie instellingen aanpassen ; u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. In de link hierboven kunt u meer vinden over hoe dat gedaan kan worden. In bepaalde gevallen kan het zijn dat sommige functionaliteiten van de website beperkt of helemaal niet werken.

 

Privacy Policies van andere websites. De Spoons for Thoughts website bevat links naar andere websites. Onze policy is alleen van toepassing op onze website, als u een van de links bezoekt, raden wij u aan om de privacy policy van die website ook te lezen.

 

Veranderingen in onze privacy policy. Spoons for Thought herzien deze policy regelmatig. Deze policy is voor het laatst op 10 december 2020 aangepast.

 

Contact opnemen.  Mocht u vragen hebben over Spoon for Thought’s privacy policy, de informatie die wij over u bewaren, of een van uw rechten onder de databeschermingswet wil uiten, neem dan contact met ons op via email op ulrika@spoonsforthought.com